Välkommen

TRYFFEL är en högt skattad delikatess inom gastronomin och kallas ofta ”det svarta guldet”. Tryffel bör upplevas med öppna sinnen och mycket eftertanke då doften är mycket speciell och stark. Smaken kan beskrivas som nötaktig och syrlig och blommar bäst ut med hjälp av fettrika livsmedel i matlagningen.

Tryffel of Sweden är ett gotländskt företag som vill hjälpa Dig uppleva denna läckerhet i form av både förädlade tryffelprodukter och färsk/djupfryst tryffel. Vi erbjuder även grupper att följa med på tryffeljakt i den gotländska naturen och andra upplevelser i form av föredrag/kurser och provsmakningsmenyer.

Den gotländska svarta tryffeln, som är samma art som fransmännen kallar Bourgognetryffel, växer vilt på Gotland. Huvudsäsongen för den färska hösttryffeln är från mitten av oktober till mitten av december och den kallas därför också hösttryffel. Det latinska namn som vanligast används är Tuber uncinatum. Hösttryffel skall inte förväxlas med sommartryffel, Tuber aestivum, som inte alls ger samma njutning vid matbordet. Biologiskt sett är de samma art men de har skördats vid olika tidpunkter på året. Sedan länge har man i Frankrike och Italien trott att det är olika arter, därför har den fått två latinska namn. Vi har valt att rätta in oss i ledet för att undvika förväxlingar, även om vår mentor och svenska tryffelforskare Christina Wedén egentligen visat att både sommar- och hösttryffel bör heta aestivum.

Den kalkrika gotländska myllan ger tryffeln en unik doft och smak. Tryffeln växer ner till ca 20 cm under marken och lever i symbios med ädellövträd som hassel och ek. Tryffeln ingår ej i allemansrätten utan tillhör markägaren. Vi garanterar att all tryffel vi säljer och har använt i våra produkter är gotländsk och har plockats efter avtal med markägaren (som ger honom/henne ersättning).

Tryffel of Sweden är ett gotländskt företag som vill hjälpa Dig uppleva denna läckerhet i form av både förädlade tryffelprodukter och färsk/djupfryst tryffel.